09.01.2020

Головна | Новини

Порядок контролю МЮ та проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора

Для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебували у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації, необхідною умовою для призначення на посаду державного реєстратора є успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державних реєстрах.

04.12.2019 прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі - Порядок), яким, в тому числі, регламентовано основні засади проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Так, спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах проводиться у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дати надходження до Мін’юсту від суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора або на виконання функцій державного реєстратора в якому претендує особа, відповідного запиту, в якому обов’язково зазначаються такі відомості:

  • прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) претендента (у разі зміни таких відомостей також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові до змін);
  • серія та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті);
  • найменування суб’єкта державної реєстрації, в якому особа обіймала посаду державного реєстратора або виконувала функції державного реєстратора.

До запиту додаються засвідчені в установленому порядку відповідним суб’єктом державної реєстрації копії:

  • паспорта громадянина України;
  • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті);
  • документа про освіту;
  • трудової книжки.

Особа, у діях якої за результатами спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах виявлено одноразове грубе або неодноразове порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку та не може бути призначена на посаду державного реєстратора або виконувати функції державного реєстратора.

Враховуючи вищевикладене, для проходження спеціальної перевірки суб’єкт державної реєстрації, на посаду державного реєстратора або на виконання функцій державного реєстратора в якому претендує особа, надсилає запит відповідно до вимог пункту 8 Порядку, безпосередньо до Міністерства юстиції України.