Збільшити розмір шрифту Одесский форум

06.07.2020

Головна | Новини

Як виправити помилку в актових записах цивільного стану

Внесення будь-яких змін до актових записів цивільного стану регулюється «Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» затвердженні Наказом Міністерства Юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, поточна редакція від 15.02.2020р.

Куди звертатися?

Для того, щоб виправити помилку треба звернутися до відділу ДРАЦС за місцем проживання.

Внутрішньо переміщені особи (а також жителі непідконтрольної території) вправі звернутися з такою заявою до будь-якого відділу ДРАЦС на їх вибір. Відділ не вправі відмовити у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Ким подається заява?

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається:

 • особою, щодо якої складено актовий запис;
 • одним із батьків неповнолітнього (малолітнього);
 • піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього;
 • опікуном недієздатної особи;
 • спадкоємцем померлого;
 • представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

Які документи потрібні?

До заяви потрібно додати:

 • свідоцтва у якому зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
 • інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Це можуть бути наступні документи:

 • повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому;
 • паспорти батьків або самої особи, щодо даних якої треба внести зміни.

Які строки розгляду?

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається протягом 3-х місяців з дня подання відповідної заяви до відділу.

За наявності поважних причин цей строк продовжується але не більше ніж на 3 місяці.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику видається нове свідоцтво. На свідоцтві проставляється штамп «Повторно».

Свідоцтво, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку.