Збільшити розмір шрифту Одесский форум

19.05.2020

Головна | Новини

Відповідальність юридичних осіб за несвоєчасне надання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

Міністерством юстиції України 12.05.2020 видано наказ № 1626/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України».

Встановлено, що у разі виявлення державним реєстратором фактів неподання або несвоєчасного подання юридичною особою передбаченої законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, таким реєстратором  не пізніше наступного робочого дня інформується про виявлення відповідних фактів територіальний орган Міністерства юстиції України за місцезнаходженням відповідної юридичної особи шляхом направлення відповідного листа.

Разом з тим, у разі надходження до територіального органу Міністерства юстиції України повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, ФОП та громадських формувань про вищезазначені порушення, Міністерство юстиції України чи відповідний територіальний орган рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи, з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Міністерства юстиції України чи відповідного територіального органу для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною шостою статті 16611  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення керівником відповідної юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), вищезазначеного строку є підставою для передачі відповідної інформації до Державної служби фінансового моніторингу України.