Збільшити розмір шрифту Одесский форум

15.05.2020

Головна | Новини

Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій

Відповідно до вимог  статті 13 Закону України «Про виконавче провадження», під час здійснення виконавчого провадження виконавець вчиняє виконавчі дії та приймає рішення шляхом винесення постанов, попереджень, внесення подань, складення актів та протоколів, надання доручень, розпоряджень, вимог, подання запитів, заяв, повідомлень або інших процесуальних документів у випадках, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Арешт на майно (кошти) накладається не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону.

Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше наступного робочого дня після накладення арешту та в подальшому не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.

Опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи здійснюються опис та арешт цього майна.

 Постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня після надходження до нього документів, що підтверджують наявність підстав, передбачених частиною четвертою статті 59 цього Закону, та надсилається в той самий день органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

За порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавці несуть відповідальність в порядку, встановленому законом.

Порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавцями не є підставою для скасування такого рішення чи виконавчої дії, крім випадків, коли вони були прийняті або вчинені з порушенням процедури, передбаченої цим Законом.

Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення встановлений додатком до Положення  про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 1126/29256.

 

№ з/п

Виконавча дія

Строки вчинення виконавчої дії

1

Відкриття виконавчого провадження

1 робочий день з дня підтвердження надходження виконавчого документа до виконавця

2

Повернення виконавчого документа без прийняття до виконання

3 робочих дні з дня підтвердження виконавцем отримання виконавчого документа

3

Накладення арешту на майно боржника та на кошти:

 

3.1

за заявою стягувача в разі надання стягувачем переліку відкритих рахунків при відкритті виконавчого провадження

день відкриття виконавчого провадження

3.2

на конкретно визначене майно боржника (при відкритті виконавчого провадження)

день відкриття виконавчого провадження

3.3

за постановою про арешт майна (коштів)

під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна

4

Стягнення виконавчого збору у випадках, визначених частиною третьою статті 40 Закону України «Про виконавче провадження»

1 робочий день з дня винесення постанови про повернення виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження)

5

Перевірка майнового стану боржника:

10 днів з дня відкриття виконавчого провадження

5.1

щодо виявлення рахунків боржника

не рідше ніж один раз на два тижні з моменту відкриття виконавчого провадження

5.2

щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника

не рідше ніж один раз на три місяці з моменту відкриття виконавчого провадження

6

Повідомлення сторін про результати визначення вартості чи оцінки майна

1 робочий день після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку

7

Перевірка виконання рішення, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

11 робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження

8

Перевірка виконання рішення, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочих дні після відкриття виконавчого провадження

9

Перевірка виконання рішення про виселення боржника

11 робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження

10

Перевірка виконання рішення про вселення стягувача

11 робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження

11

Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів

останній робочий день кожного місяця

12

Платіжні вимоги на примусове списання коштів

1 робочий день після винесення постанови про арешт коштів боржника