Збільшити розмір шрифту Одесский форум

26.01.2020

Головна | Новини

Зміни до Форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Внесено зміни до Форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань , що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5), зокрема до:

Форми 3 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань":

1) слова "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа, зазначена у пунктах "в" - "е" частини п'ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви" замінено словами "Заповнюється обов'язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також якщо заявником виступає особа, яка не є уповноваженим представником юридичної особи. У разі проставлення відмітки про наявність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи заповнюється відповідна сторінка заяви";

2) слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінено словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".

У Формах заяв №№ 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 слова "Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті" замінено словами "Зазначаються тільки для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта".