Збільшити розмір шрифту Одесский форум

23.11.2022

Головна | Новини

Про зміни в регулюванні права постійного користування, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою

Законом України №2698-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», прийнятим Верховною Радою України 19 жовтня 2022 року та опублікованим 18 листопада 2022 року, внесено зміни щодо регулювання права постійного користування, права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою.

Так, пункт 61 розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України викладено в новій редакції.

Розглянемо основні положення пункту 61 розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України:

1) мають право на купівлю таких земельних ділянок без проведення земельних торгів наступні категорії:

- громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою державної чи комунальної власності;

- юридичні особи, яким на момент набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» належало право постійного користування земельними ділянками державної чи комунальної власності, та які відповідно до статті 92 цього Кодексу не можуть набувати земельні ділянки на праві постійного користування;

- орендарі земельних ділянок, які набули право оренди земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів»;

- громадяни України - спадкоємці громадян, яким належало право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної чи комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства (крім випадків, якщо такі земельні ділянки були передані у власність чи користування фізичним або юридичним особам). Якщо таких спадкоємців декілька, земельна ділянка придбавається ними у спільну часткову власність, де частки кожного із спадкоємців у праві власності є рівними;

2) встановлено:

- ціну, за якою здійснюється купівля земельних ділянок відповідно до цього пункту;

- право покупця на розстрочення платежу із сплати ціни земельної ділянки з рівним річним платежем з урахуванням індексу інфляції, за умови встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування земельної ділянки до повного розрахунку покупця за договором купівлі-продажу;

- особливості розрахунку за придбану земельну ділянку, в тому числі розстрочення платежу;

3) передбачено, що громадяни України та юридичні особи, що здійснюють купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до цього пункту, мають відповідати вимогам, визначеним цим Кодексом до набувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

4) разом з тим, положення частини сьомої статті 130 цього Кодексу щодо заборони продауж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності не поширюються на земельні ділянки, які придбаваються відповідно до цього пункту;

5) закцентовано увагу на тому, що юридичні особи набувають право на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до цього пункту з 1 січня 2024 року;

6) передбачено, що якщо у складі земель, що перебувають у постійному користуванні, довічному успадкованому володінні, є землі, які не можуть передаватися у приватну власність, або постійний користувач, володілець земельної ділянки на праві постійного користування не може набувати у власність земельну ділянку відповідно до закону, такий землекористувач здійснює поділ земельної ділянки з виділенням частини, на якій розміщені такі землі, в окрему земельну ділянку з подальшою її передачею в оренду на умовах, визначених цим пунктом;

7) закрпілено, що право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної чи комунальної власності зберігається за суб’єктом відповідного права, які не здійснили купівлю таких земельних ділянок відповідно до абзацу першого цього пункту.

Висвітлені зміни набрали чинності 19 листопада 2022 року.

Закон України № 2698-IX за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-IX#Text