Збільшити розмір шрифту Одесский форум

22.11.2022

Головна | Новини

Доступність нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю

Згідно статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ (із змінами), особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Головним суб’єктом соціального захисту осіб з інвалідністю завжди була, і досі залишається держава, чия діяльність полягає в розробці заходів, створенні відповідних інститутів та нормативно-правової бази, застосуванні механізмів, призначених забезпечувати життєві та соціальні потреби осіб з інвалідністю, реалізації громадянських прав та свобод, створенні безперешкодного середовища тощо. Не є виключенням і заходи, спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю.

Оскільки, вчинення будь-якої нотаріальної дії розпочинається із запису на прийом, варто наголосити, що здійснити запис можна дистанційно, зателефонувавши до приватного нотаріуса за номером телефону. Особа, яка має проблеми зі слухом, може надіслати повідомлення на електронну пошту нотаріуса або написати відповідне повідомлення в фейсбук, телеграм, вайбер тощо.

Чинним законодавством України також передбачено певні особливості вчинення нотаріальних дій за участю осіб з інвалідністю, що також спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю, зокрема:
-  незважаючи на те, що нотаріальні дії вчиняються у приміщенні, котре є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса, в окремих випадках, коли фізична особа не може з’явитися в зазначене приміщення, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу. В такому випадку у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначається місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні тощо) із зазначенням адреси, а також причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаними приміщеннями.

-   якщо фізична особа внаслідок фізичної вади, хвороби або іншої причини не може власноручно підписати документ, то, за її дорученням, у її присутності, та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа, яка визначається зазначеною фізичною особою. Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не мала змоги підписати документ, зазначається у тексті документа та в посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено.

-   якщо фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ, нотаріус уголос прочитує їй текст документа, про що на документі робиться відповідна відмітка.

-  якщо глуха, німа або глухоніма фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, письменна, вона має прочитати документ і підписати його. Якщо така особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписати документ, то при вчиненні нотаріальної дії обов’язково повинна бути присутня особа (сурдоперекладач), яка володіє технікою спілкування з глухою, німою або глухонімою особою і може підтвердити своїм підписом, що зміст правочину, заяви чи іншого документа відповідає волевиявленню та дійсним намірам учасника нотаріальної дії. Підпис особи (сурдоперекладача) проставляється після тексту документа.

- окрім всього вищезазначеного, при посвідченні заповіту: якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись не менше ніж при двох свідках. Свідками можуть бути особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути: нотаріус; особи, на користь яких складено заповіт; члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт. Текст заповіту має містити відомості про особи свідків, а саме: прізвище, ім’я, по батькові кожного з них, дату народження, місце проживання, реквізити паспорта чи іншого документа, на підставі якого було встановлено особу свідка. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати заповіт, за дорученням заповідача він може бути підписаний іншою фізичною особою. Фізична особа, на користь якої заповідається майно, не вправі підписувати заповіт за заповідача.

Таким чином, не виникає жодних сумнівів, що всі вищезазначені законодавчі заходи спрямовані на забезпечення доступності нотаріальних послуг для осіб з інвалідністю та захист їх прав і законних інтересів.