Збільшити розмір шрифту

11.10.2022

Головна | Новини

Внесення змін та виправлення технічних помилок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

У зв’язку з набранням чинності Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму протидії рейдерству» та внесенням змін до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, збільшилась кількість звернень громадян, щодо підстав та механізму виправлення помилки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав).

Перш за все наголошуємо на тому, що помилки в Державному реєстрі прав призводять до прийняття неправомірних рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації нерухомості, якими порушуються законні речові права заявників, помилки також можуть викликати труднощі в майбутньому у разі отримання спадщини та інше.

Насамперед повідомляємо, що частиною другою статті 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон), встановлено, що відомості, що містяться у Державному реєстрі прав, повинні відповідати відомостям, що містяться в документах, на підставі яких проведені реєстраційні дії. У разі їх невідповідності пріоритет мають відомості, що містяться в документах, на підставі яких проведені реєстраційні дії.

Що стосується внесення відомостей до Державного реєстру, пояснюємо, що Державний реєстратор, у відповідності до абзацу першого частини першої статті 26 Закону, за результатом розгляду документів, поданих заявником для державної реєстрації прав, на підставі прийнятого ним рішення про державну реєстрацію прав вносить відомості про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав.

Зокрема, абзацами першим та другим частини другої статті 26 Закону визначено, що у разі допущення технічної помилки (граматичної описки, друкарської, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

Але, у разі, якщо після отримання заявником документів за результатами розгляду заяви виявлено технічну помилку, допущену під час внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права, обтяження речових прав, зокрема помилку у відомостях про суб’єкта речового права, обтяження, відомостях про речове право, обтяження, відомостях про нерухоме майно, у тому числі його технічних характеристиках, або якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, що подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася зміна адреси об’єкта нерухомого майна, такі помилки, відомості виправляються державним реєстратором на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку, відомості.

У разі, якщо помилку допущено внаслідок наявності помилки у документах, на підставі яких проводились реєстраційні дії, то виправлення помилки у Реєстрі речових прав проводиться після виправлення помилок у зазначених документах.

Додатково повідомляємо, що виправлення помилки, відомостей, що впливають на права третіх осіб, здійснюється державним реєстратором виключно за наявності згоди таких осіб або на підставі судового рішення.

Також, у разі виявлення помилки в Державному реєстрі прав, заявник може звернутись до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав у відповідності до статті 37 Закону.

У разі задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав Міністерство юстиції України, його територіальні органи приймають рішення, одним із пунктів якого є виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором, або про зобов’язання державного реєстратора виправити допущену ним технічну помилку. Дане рішення виконується посадовою особою Міністерства юстиції України чи його територіального органу не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав. Для виконання таких рішень повторне подання заяв, документів для проведення державної реєстрації прав та сплата адміністративного збору не вимагаються. Наявність інших зареєстрованих заяв щодо певного об’єкта нерухомого майна, обтяжень речових прав на такий об’єкт нерухомого майна, рішень про заборону вчинення реєстраційних дій (крім судових рішень про заборону вчинення реєстраційних дій посадовими особами Міністерства юстиції України, його територіального органу) не є підставою для відкладення виконання рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, відмови в його виконанні або для зупинення відповідної державної реєстрації прав.