Збільшити розмір шрифту

04.10.2022

Головна | Новини

Про опублікування 29 вересня 2022 року Закону України № 2571–IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»

Закон № 2571–IX прийнято Верховною Радою України 06 вересня 2022 року. Ним вносяться зміни у низку законів України.

Розглянемо окремі зміни, внесені Законом № 2571–IX до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

- буде введений механізм автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником (далі – КБВ) юридичної особи, у разі подання таких відомостей в електронній формі, що здійснюватиметься засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (частина п’ята статті 6 Закону);

- доповнено перелік підстав для внесення відомостей до ЄДР (частина перша статті 9 Закону);

- пункт 9 частини другої статті 9 Закону буде викладено в новій редакції. Зазначено, що в ЄДР міститься інформація про КБВ юридичної особи, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 51 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»). Змінено і перелік відомостей про КБВ юридичної особи, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа, що міститься в ЄДР;

- також у пункті 9 частини другої статті 9 Закону закріплено, що у разі зміни КБВ юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про КБВ юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін. У випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до ЄДР вноситься відмітка про можливу недостовірність інформації про КБВ або структуру власності юридичної особи;

- суттєвою є норма, відповідно до якої для державної реєстрації створення юридичної особи, крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаватиметься копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є КБВ юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена КЕП особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України) (абзац перший пункту 19 частини першої статті 17 Закону);

- за таким же принципом аналогічний документ подаватиметься для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР (абзац п’ятий частини третьої статті 17 Закону);

- чітко закріплено (частина четверта статті 17 Закону), що виключно у разі державної реєстрації змін до відомостей про КБВ юридичної особи подаватиметься:

1) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

2) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є КБВ юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена КЕП особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України);

- частину п’яту статті 17 Закону доповнено новим абзацом, відповідно до якого у випадках, встановлених цим Законом, державна реєстрація змін до відомостей про склад учасників товариства, а також його КБВ може здійснюватися на підставі повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктами, передбаченими законом, у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема про виявлення неповноти, неточності чи помилок в інформації про КБВ або структуру власності, що міститься в ЄДР);

- ВАЖЛИВО! Засвідчення (нотаріальне або із застосуванням засобів КЕП) копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня подання документа для проведення державної реєстрації (частина двадцять перша статті 17 Закону);

- виключено статтю 171 Закону, яка наразі регулює підтвердження відомостей про КБВ юридичної особи;

- перелік підстав для відмови у державній реєстрації доповнено наступною підставою:  заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до ЄДР, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, подано із зазначенням КБВ, який на день подання заяви згідно з відомостями реєстрів помер (частина перша статті 28 Закону);

- частину четверту статті 35 Закону викладено у новій редакції:

1) особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до ЄДР, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про КБВ або про його відсутність, несуть відповідальність, у порядку, встановленому законом;

2) внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про КБВ юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) ненадання юридичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами – резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в ЄДР інформації про КБВ та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу – резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закріплено, що:

1) притягнення осіб до відповідальності за порушення, передбачені цією частиною, здійснюється Міністерством юстиції України;

2) порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за такі дії встановлюється Міністерством юстиції України.

Публікація Закону № 2571–IX відбулась 29 вересня 2022 року в «Голосі України». Закон № 2571–IX набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто з 29 грудня 2022 року.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» за посиланням:  

https://drive.google.com/file/d/1uo4N4eDe1BLg-LMAbxM2jqD_tvgsEZgj/view