Збільшити розмір шрифту Одесский форум

26.09.2022

Головна | Новини

Про посвідчення довіреностей та заповітів військовослужбовців розповідає начальниця відділу з питань нотаріату в Одеській області - Вікторія СКАКУНОВА

Можливість посвідчення для військовослужбовців заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, передбачена  Цивільним  кодексом України, статтею 40 Закону України «Про нотаріат», Порядком посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року №419.

До нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються :

- заповіти  військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також заповіти працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені  командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів;

- заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також осіб,  посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, а також начальниками госпіталів.

До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

- довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями;

- довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, також довіреності працівників, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або військово-навчальних закладів.

При посвідченні для військовослужбовців заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених необхідно керуватись:

 - Цивільним  кодексом України;

- Законом України «Про нотаріат»;

- Порядком посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419;

- Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 164  (із змінами);

- Положенням про Спадковий реєстр, затвердженим наказом  Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5;

- Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5;

- Наказом Міністерства юстиції України від 06 вересня 2022 року № 3750/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань реєстрації довіреностей та заповітів в умовах воєнного стану»;

- Правилами  ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №164 врегульовані деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану, а саме:

- в умовах воєнного стану довіреності, крім довіреностей на розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців  Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою (далі – службова особа) з подальшим надсиланням таких заповітів, довіреностей через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусом в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Посвідчення заповітів і довіреностей здійснюється відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419 (далі – Порядок) та наказу Міністерства юстиції України від 31 жовтня 2006 року № 83/5 «Про затвердження форм реєстру для реєстрації заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на них та зразків цих документів».

Враховуючи, що в подальшому заповіти будуть одним із документів для оформлення спадкових прав спадкоємцями, важливо при їх посвідченні чітко дотримуватись встановлених законодавством вимог.