Збільшити розмір шрифту Одесский форум

26.09.2022

Головна | Новини

Порядок та особливості державної реєстрації створення благодійної організації

Особливо в умовах воєнного стану благодійні організації відіграють важливу роль в подоланні ворога та протистоянні російській ворожій агресії. Чимало організацій продовжують створюватись з метою надання допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії, а також особам, які постраждали від такої збройної агресії.

Відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна організація - це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених відповідно до законодавства, як основну мету її діяльності. Такі юридичні особи, як благодійні організації можуть створюватись у вигляді благодійного товариства, благодійної установи, або благодійного фонду.

Однією з основних засад благодійних організацій є те, що їх метою не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Нормами законодавства чітко визначено, що засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. Саме  засновники або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій.

Документи для проведення державної реєстрації створення благодійної організації  відповідно до законодавства до відповідного виконавчого органу сільської, селищної та міської ради, державної адміністрації, нотаріуса подає засновник (засновники) або уповноважена ними особа/особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи.

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. При направленні документів поштовим зв`язком справжність підпису заявника на заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи повинна бути нотаріально засвідчена.

До переліку документів, які необхідні для державної реєстрації створення благодійної організації як товариства, установи чи фонду належать:

  • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи Форми 2;
  • установчий документ благодійної організації (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками або уповноваженими ними особами);
  • рішення засновників про створення благодійної організації відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником благодійної організації є юридична особа - нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником благодійної організації, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Слід звернути увагу, що установчі документи благодійної організації повинні містити найменування; цілі та сфери благодійної діяльності; органи управління, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та порядок прийняття ними рішень; порядок призначення, обрання або затвердження членів органу управління, крім вищого органу управління, їх заміщення, зупинення їх повноважень (відкликання); порядок внесення змін до статуту; джерела активів (доходів) порядок контролю та звітності; підстави та порядок припинення, у тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.

Додатково статут благодійної організації  має містити положення, обов’язкові для отримання у контролюючих органах статусу неприбуткової та включення благодійної організації  до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

При проведенні державної реєстрації створення благодійної організації Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань» не передбачена вимога щодо нотаріального  засвідчення справжності підпису засновників або уповноважених ними осіб на установчому документі, але за ініціативою засновників або уповноважених ними осіб таке засвідчення може бути здійснено.

За загальним правилом державна реєстрація благодійних організацій на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням благодійної організації.

Одночасно з урахуванням введення воєнного стану на території України в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація благодійної організації, місцезнаходженням якої є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, проводиться незалежно від місцезнаходження такої благодійної організації.

Звертаємо увагу на те, що за державну реєстрацію створення благодійних організацій адміністративний збір не справляється.