Збільшити розмір шрифту Одесский форум

23.09.2022

Головна | Новини

Коротко про окремі зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зазнав змін, які набирають чинності з 26 вересня 2022 року.

Передбачено змінений порядок ведення та підписання протоколу загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

Так, відповідно до частини четвертої статті 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

1) на загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення;

2) протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа з числа учасників товариства або їх представників, якщо інше не передбачено статутом товариства;

3) протокол, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, у разі якщо для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується учасниками (їх представниками), які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом товариства;

4) кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Таким чином, норми щодо підписання протоколу, що містить відомості про рішення про зміну керівника товариства, приведено у відповідність до пункту 6 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Нову редакцію «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можна переглянути за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19/ed20220926#Text