Збільшити розмір шрифту Одесский форум

20.09.2022

Головна | Новини

Про зміни до Закону України «Про оренду землі», які набирають чинності з 26 вересня 2022 року

Відповідно до вказаних змін частину третю статті 31 Закону України «Про оренду землі», яка регулює припинення договору оренди землі, доповнено новими нормами.

Так, правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного товариства, повного та командитного товариства), є значним правочином та потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним).

У разі неприйняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним) такий правочин є нікчемним.

Таким чином:

1) йдеться мова щодо правочину про розірвання договору оренди (суборенди) землі саме сільськогосподарського призначення;

2) орендарем (суборендарем) за таким значним правочином є юридична особа приватного права (винятками є акціонерне товариство, повне та командитне товариство);

3) даний правочин потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення (за винятком передбачення статутом юридичної особи положення, що такий правочин не є значним);

4) наслідком неприйняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину (крім випадку передбачення статутом юридичної особи положення, що такий правочин не є значним) є нікчемність правочину.

Нова редакція Закону України «Про оренду землі» за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14/ed20220926#Text