Збільшити розмір шрифту Одесский форум

25.07.2022

Головна | Новини

Особливості відкриття спадкової справи під час дії воєнного стану в Україні

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України багато сфер цивільного життя зазнали змін у правовому регулюванні, не оминули ці зміни і процедуру відкриття спадщини та спадкування.

У відповідності до положень Цивільного кодексу України (далі-ЦКУ), спадкування - це перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою за рішенням суду. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день з якого вона оголошується померлою.

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Спадщину можна прийняти двома шляхами:

  • шляхом подання заяви – для спадкоємця, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем (або не може це документально підтвердити);

  • фактично - приймає спадщину спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, він не заявив про відмову (ст. 1268 ЦКУ). Відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦКУ малолітні, неповнолітні, недієздатні особи, а також особи з обмеженою дієздатністю, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, передбаченихчастинами 2-4 ст. 1273 ЦКУ. А це випадки відмови від спадщини за згодою батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників та обов’язково органу опіки та піклування. Це означає, що неповнолітні також вступають у спадок автоматично. Такі спадкоємці можуть подати заяву про прийняття спадщини, оформити спадщину та отримати свідоцтво про право на спадщину за термін до 10 місяців з дня смерті спадкодавця.

Таким чином, можна стверджувати, що після запровадження воєнного стану шляхи прийняття спадщини змін не зазнали.

За загальним правилом заява про прийняття спадщини має бути подана спадкоємцем нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Нотаріус відкриває спадкову справу за місцем останньої реєстрації померлого. У випадку, коли така інформація відсутня, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі - Порядок), для відкриття спадкової справи спадкоємцю потрібно подати/направити нотаріусу заяву про прийняття спадщини, про що ми зазначали вище. Якщо ініціатором є кредитор, він має подати відповідну претензію.

Проте, в умовах воєнного стану, численні громадяни є внутрішньо переміщеними особами, а деякі території України перебувають в тимчасовій окупації,  а отже у спадкоємців відсутня реальна можливість реалізувати вимоги чинного законодавства України щодо місця відкриття спадщини. Саме тому Уряд України спростив процедуру спадкування, ухваливши вкрай необхідні для сьогодення нормативно-правові акти. А саме:

  • постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" від 28.02.2022 року № 164 (далі - Постанова КМУ);

  • наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату" від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі - наказ Мінюсту).

Із запровадженням зазначених вище нормативно – правових актів, зацікавлені особи мають право звернутися до будь-якого нотаріуса України для відкриття спадкової справи незалежно від останнього місця проживання померлого. Наприклад, якщо спадкоємець виїхав з тимчасово окупованих територій і не має змоги прибути чи направити заяву за місцем останнього проживання спадкодавця, він може звернутися до будь-якого нотаріуса в регіоні України, де він тимчасово перебуває або вимушено переселився. З переліком нотаріусів, які працюють в умовах воєнного стану, можна ознайомитися на сайті Нотаріальної палати України за посиланням:

https://npu.ua/news/notary/

За кордоном нотаріальні дії здійснюють консульські установи або дипломатичні представництва України (стаття 38 Закону України «Про нотаріат»). Окрім того, заяву про прийняття спадщини можна відправити нотаріусу поштою (в тому числі, якщо ви перебуваєте за кордоном).

У відповідності до вимог Порядку та Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 липня 2011 року № 1810/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 831/19569 (зі змінами), при відкритті спадкової справи нотаріус має вчинити ряд обов'язкових дій, які пов'язані з функціонуванням Спадкового реєстру, зокрема, перевірити наявність/відсутність раніше відкритої спадкової справи, спадкового договору, заповіту та зареєструвати спадкову справу у Спадковому реєстрі.

Наразі, в умовах воєнного стану нотаріус може відкрити спадкову справу без використання Спадкового реєстру (якщо доступ обмежено). Однак, коли доступ до Спадкового реєстру буде відновлено, нотаріус протягом п'яти робочих днів зобов’язаний перевірити наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору та заповіту.

Якщо нотаріус вияве раніше відкриту спадкову справу, спадкова справа, яка була заведена без реєстрації в Спадковому реєстрі, має бути передана нотаріусу, що зареєстрував спадкову справу раніше. Якщо при перевірці даних в Спадкову реєстрі не буде виявлено інших спадкових справ, нотаріус здійснює реєстрацію заведеної ним спадкової справи.

Зазначимо, що видавати свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, відкритій без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у Спадковому реєстрі - заборонено.

У відповідності до ст. 1270 ЦКУ для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Водночас, на період дії воєнного стану строк для прийняття спадщини або відмови від її прийняття – зупиняєтьсяале не більше ніж на чотири місяці.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Таким чином при підрахуванні строку для прийняття спадщини першочергове значення має факт введення в дію воєнного стану, який був запроваджений в Україні Указом Президента 24 лютого 2022 року №64/2022 з 05:30 ранку 24 лютого 2022 року.

Перебіг відповідного строку за вже відкритою спадщиною було зупинено з 06 березня 2022 р. (включно), в день набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164», якою Постанову було доповнено пунктом 3.

У випадку, коли особа померла та з дня її смерті минуло шість місяців до моменту введення воєнного стану (тобто до 24 лютого 2022 року), строк для прийняття спадщини вважається закінченим та при виконанні інших вимог законодавства, нотаріус може видати свідоцтво про право на спадщину.

Якщо ж особа померла вже після введення воєнного стану, тобто після 05:30 ранку 24 лютого 2022 року, то шестимісячний строк на прийняття спадщини для всіх спадкоємців таких осіб фактично розпочнеться в день завершення воєнного стану, але не може становити більше 10 місяців у разі якщо до цього строку воєнний стан не буде пролонговано.

Якщо спадщина відкрилася менше ніж за 4 місяці до дня припинення чи скасування воєнного стану, то строк для прийняття (відмови від) спадщини спливає через 6 місяців з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Інші положення законодавства щодо порядку прийняття спадщини наразі не зазнали змін, тому застосовуються в тій же частині і встановлюють ту ж саму процедуру, що й до правового режиму воєнного стану.