Збільшити розмір шрифту Одесский форум

21.07.2022

Головна | Новини

Про окремі зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Про окремі зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству», які набирають чинності з 26 липня 2022 року.

Звертаємо увагу зокрема на наступні зміни у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які набирають чинності саме з 26 липня 2022 року:

1) розширено поняття заявника. Відтепер заявником у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи може бути особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи (частина перша статті 1 Закону);

2) Закон доповнено нормою, відповідно до якої державний реєстратор у разі виявлення ним факту використання його ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру іншими особами зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, повідомити Міністерство юстиції України про такий факт та про усі відомі йому реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі, проведені з неправомірним використанням таких ідентифікаторів. Розгляд такого повідомлення здійснюється Міністерством юстиції України у порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону (частина третя статті 6 Закону);

3) встановлено вимоги до місцезнаходження робочого місця державного реєстратора , що перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації (частина четверта статті 6 Закону);

4) деталізовано, яким саме може бути документ, що засвідчує повноваження представника, для цілей проведення реєстраційних дій (частина друга статті 14 Закону):

- документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

- нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування);

- довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку з призначенням (обранням) керівника, за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником).

Цей пункт застосовується також до громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;

- довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії);

5) Закон доповнено положенням, згідно з яким рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (крім акціонерних товариств, громадських формувань та об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) щодо зміни керівника юридичної особи у випадках, коли для прийняття такого рішення достатньо голосів не більше 10 осіб, підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, які голосували за таке рішення та кількості голосів яких достатньо для прийняття рішення, якщо інше не передбачено статутом юридичної особи (частина перша статті 15 Закону);

6) скорочено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця та для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (частини три та чотири статті 18 Закону);

7) виключено частину четверту статті 25, якою закріплювався обов’язок суб’єкта державної реєстрації у день проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною складу учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю або зміною розмірів їхніх часток видати/надіслати виписку з Єдиного державного реєстру визначеним особам;

8) виключені норми щодо зупинення розгляду документів і відповідно розширено перелік підстав для відмови в державній реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (частина перша та друга статті 28 Закону);

9)  суттєво змінено окремі пункти частини першої статті 28 Закону, зокрема пункти 3 та 31:

-відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником) є наявність у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження корпоративних прав;

-згідно з пунктом 31 частини першої статті 28 Закону підстава для відмови у державній реєстрації наступна: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті відчуження її таким засновником (учасником), подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування);

10) Закон доповнено важливою нормою, згідно з якою якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявником повторно подано документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не справляється (частина третя статті 36 Закону).

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» документи, отримані державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань до набрання чинності цим Законом, за якими не проведено реєстраційну дію і не відмовлено в її проведенні та з дати подання яких спливло не менше 30 днів, вважаються такими, за якими відмовлено у проведенні реєстраційної дії (крім документів, поданих щодо громадських формувань). Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань під час проведення реєстраційної дії щодо відповідної юридичної особи (крім громадського формування) чи фізичної особи - підприємця застосовує відмову в державній реєстрації за такими документами.

Детальніше з новою редакцією Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» можна ознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20220726#Text