Збільшити розмір шрифту Одесский форум

27.06.2022

Головна | Новини

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209

24 червня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану».

Постановою, зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Змінами встановлено, що заявником у разі подання документів для державної реєстрації юридичної особи, яка належить до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади, може бути уповноважена таким органом особа.

Викладено в новій редакції правила державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця на підставі поданих з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заяв в електронній формі.

Встановлено, що державна реєстрація щодо юридичної особи, громадського формування, нерухомого майна, місцезнаходження яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, які постраждали від бойових дій або тимчасово окуповані проводиться незалежно від місцезнаходження такої юридичної особи, громадського формування, нерухомого майна.

Додатково до заборон (обмежень), встановлених законодавством, забороняється:

  • у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі договорів, посвідчених нотаріусом у період з 25 лютого 2022 р. до дня його включення до переліку нотаріусів;

- державна реєстрація набуття права власності на нерухоме майно до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації попереднього набуття права власності на таке майно, якщо кожне таке набуття здійснено на підставі договору або у зв'язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи;

- державна реєстрація права власності на нерухоме майно на підставі договору іпотеки за споживчим кредитом, крім випадку, коли предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим пункту 5-2 Прикінцевих положень Закону України «Про іпотеку».

  • у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав або актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які відповідно посвідчено або справжність підпису на яких засвідчено у період з 28 квітня 2022 року нотаріусом, не включеним до переліку нотаріусів або включеним до нього з відповідним застереженням;

- державна реєстрація на підставі документів, поданих або підписаних на підставі довіреності, посвідченої без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, за відсутності щодо неї в Єдиному реєстрі довіреностей відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для подання або підписання відповідних документів;

- державна реєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи, у результаті якої місцезнаходження належатиме до адміністративно-територіальної одиниці, що включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови.

Встановлено, що документи для державної реєстрації створення політичних партій, змін до відомостей про політичні партії та їх структурні утворення, щодо яких Радою національної безпеки та оборони прийнято рішення про призупинення діяльності, не приймаються, а розгляд раніше поданих документів зупиняється на час дії воєнного стану.

Визначено, що заяви про державну реєстрацію, які зареєстровані до 24 лютого 2022 року включно, розглядаються без застосування заборон (обмежень), встановлених цією постановою.

Встановлено, що спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в Єдиному державному реєстрі та/або Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не проводиться.

Також визначено додаткові критерії до державного реєстратора.

Встановлено порядок отримання доступу до Єдиного державного реєстру та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та перевірки  державного реєстратора на відповідність встановленим вимогам.