Збільшити розмір шрифту Одесский форум

14.06.2022

Головна | Новини

Механізми відшкодування шкоди, завданої збройною агресією російської федерації

На даний час питання відшкодування шкоди, завданої збройною агресією російської федерації набуло особливої актуальності та гостроти. Законодавцем вже розроблено та впроваджено механізм фіксації шкоди, заподіяної фізичним та юридичним особам. Наступним важливим етапом в цьому напрямку є впровадження механізму саме відшкодування заподіяної шкоди.

Необхідно відзначити, що механізм відшкодування заподіяної шкоди на даний час перебуває в стадії розробки та поки що не набув законодавчого оформлення. Разом з цим, цікавим є проект Закону № 7385 «Про відшкодування шкоди завданої потерпілому внаслідок збройної агресії російської федерації», внесений на розгляд Верховної Ради України 17 травня 2022 року.

Даним законопроектом пропонується вирішити такі нагальні питання, як види шкоди, які підлягають відшкодуванню, порядок здійснення відшкодування відповідним уповноваженим органом, джерела фінансових надходжень, за рахунок яких планується здійснювати відповідні виплати, а також ряд інших важливих питань.

Основною ідеєю законодавця в даному випадку є створення Фонду відшкодування шкоди завданої потерпілому внаслідок збройної агресії російської федерації. За рахунок коштів даного Фонду і буде здійснюватись відшкодування заподіяної шкоди.

Законодавець пропонує формувати кошти Фонду за рахунок наступних надходжень:

  • кошти та інше майно держави-агресора та її резидентів, інших осіб, протиправні дії яких призвели до збройної агресії проти України. Варто зауважити, що наданий час вже діє Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03 березня 2022 року № 2116-IX, який передбачає примусове вилучення за рішенням Ради національної безпеки і оборони України об’єктів права власності російської федерації та її резидентів та подальшу передачу таких об’єктів у власність Української держави. Крім того, Закон України від 12.05.2022 № 2257-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» передбачив можливість застосовувати санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами. Цілком природнім буде використання даних коштів та майна для компенсації шкоди фізичним та юридичним особам, що постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації;
  • внески юридичних та фізичних осіб;
  • цільові гранти, надані іншими державами, міжнародними організаціями, фондами, що здійснюють розподіл та надання таких грантів;
  • кошти та майно у формі благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, у тому числі переданих від іноземних держав, міждержавних, міжурядових та міжнародних організацій.

Законопроект № 7385 визначає також категорії шкоди, яка буде відшкодовуватись за рахунок коштів Фонду, зокрема: 

- шкода, заподіяна здоров’ю потерпілого, або в разі його смерті внаслідок збройної агресії російської федерації;

- шкода, заподіяна майну фізичної особи внаслідок збройної агресії російської федерації. Даний вид включає відшкодування за знищені або пошкоджені об’єкти рухомого та нерухомого майна;

- шкода, заподіяна фізичній особі, яка була вимушена залишити або покинути своє місце проживання (внутрішньо переміщена особа). В даному випадку держава буде відшкодовувати потерпілій особі вартість проїзду до місця перебування і назад, а також витрати на найм житлового приміщення, вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу;

- моральна шкода. Відшкодування моральної шкоди пропонується здійснювати за рахунок коштів Фонду лише після визначення розміру заподіяної моральної шкоди в судовому порядку, на підставі відповідного рішення суду, що набуло законної сили;

- шкода, заподіяна майну юридичної особи, фізичної особи-підприємця. Таким особам будуть відшкодовуватись вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна; упущена вигода; втрати від неоплачених товарів, робіт та послуг, наданих і спожитих на тимчасово окупованих територіях.

Законопроект в усіх випадках відшкодування шкоди передбачає єдиний механізм дій потерпілої особи – така особа має звернутись з відповідною заявою та копіями підтверджуючих документів до Фонду, який приймає рішення про відшкодування заподіяної шкоди (або ж про відмову у такому відшкодуванні за наявності відповідних правових підстав).

Підсумовуючи викладене, необхідно відзначити, що прийняття Верховною Радою України законопроекту № 7385 дозволило б зробити перші важливі кроки в напрямку безпосереднього відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією російської федерації.