Збільшити розмір шрифту Одесский форум

07.06.2022

Головна | Новини

Повноваження Міністерства юстиції України в сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

З огляду на триваючу збройну агресію російської федерації, загибель мирних громадян та військовослужбовців, які боронять нашу Державу, завдання значних руйнувань інфраструктурним об’єктам, майну громадян та юридичних осіб, особливу актуальність мають питання відновлення нашої Держави, компенсація заподіяної матеріальної та моральної шкоди в наслідок збройної агресії, а також застосування на всіх рівнях заходів відповідальності як до держави-агресора, так і до осіб, які активно підтримують військову агресію та сприяють в її здійсненні.

 

З цією метою Верховною Радою України 12.05.2022 було прийнято Закон України № 2257-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб». Даний Закон набув чинності 24.05.2022.

 

Ухвалення вказаного Закону та низки інших підзаконних нормативно-правових актів внесло наступні зміни в правове регулювання питання застосування санкцій:

 • Перелік санкцій, які можуть застосовуватись до іноземної держави, фізичних та юридичних осіб, доповнено новим видом – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
 • Міністерство юстиції України визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.
 • До повноважень Мін'юсту віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вжиття заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.
 • Мін'юст наділений правом звернення до суду з відповідними позовами про стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

 

Санкція у вигляді стягнення в дохід держави активів є винятковим видом відповідальності та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами.

 

Такий вид санкції може застосовуватись лише в період дії правового режиму воєнного стану та за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів. Ця санкція може бути застосована лише щодо осіб, на яких накладено санкцію у виді блокування активів за рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, прийнятими після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб".

Важливо! Накладення на активи арешту, встановлення щодо них мораторію чи будьяких інших обтяжень (заборони розпоряджатися або користуватися ними), а також перебування таких активів у заставі не перешкоджає стягненню цих активів у дохід держави.

 

Особливості розгляду справи щодо застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів фізичної/юридичної особи:

 • Розгляд заяви щодо застосування санкції здійснюється в порядку адміністративного судочинства Вищим антикорупційним судом як судом першої інстанції за правилами, визначеними ст. 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України.
 • Відповідну позовну заяву подає до суду Мін'юст як орган, уповноважений законом на вказані дії.
 • Адміністративна справа розглядається в скорочені строки – протягом 10 днів з дня надходження позовної заяви до суду.
 • Справа розглядається у відкритому судовому засіданні за участі сторін, проте неявка однієї або обох сторін не є перешкодою для розгляду справи за їх відсутності та прийняття відповідного рішення судом на підставі наявних доказів.
 • Копія рішення Вищого антикорупційного суду не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається сторонам справи, а також публікується на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.
 • Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня його проголошення. Для осіб, які не були присутні на проголошенні рішення суду, 5-денний строк оскарження відраховується з дня публікації тексту рішення на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга має бути розглянута в 5-денний строк з дня її надходження.
 • Касаційне оскарження постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду законодавством не передбачено.

 

Після набрання судовим рішенням законної сили, воно надсилається для організації виконання до Кабінету Міністрів України, який визначає суб’єкт, порядок та спосіб його виконання.