Збільшити розмір шрифту Одесский форум

23.05.2022

Головна | Новини

Державна реєстрація створення благодійних організацій в умовах воєнного стану

1. Суб’єкти, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб в умовах воєнного стану.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 209 від 06.03.2022 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводиться виключно:

державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації;

посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі – посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація (далі - перелік);

нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

 

2. Проведення державної реєстрації створення благодійних організацій Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса).

Прийом документів для державної реєстрації створення благодійних організацій Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) здійснюється в електронному вигляді.

Державна реєстрація посадовими особами, включеними до переліку, може проводитися на підставі документів надісланих заявником посадовій особі електронною поштою або за допомоги інших засобів зв’язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів в паперовій формі.

Електронні копії документів у паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника. Посадова особа проводить перевірку такого підпису через офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу та завантажує результати такої перевірки до державного реєстру.

Державна реєстрація посадовими особами проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, якщо відповідні обмеження не передбачено вищезазначеним переліком.

Державна реєстрація проводиться невідкладно в порядку черговості їх надходження після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації. Якщо документи для державної реєстрації надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, таке повідомлення заявнику здійснюється електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку.

Надіслані заявником електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документи для державної реєстрації в електронній формі, які подані не у повному обсязі або не відповідають законодавству, не розглядаються, а заявнику протягом трьох робочих днів повідомляється електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку про повний перелік документів, що повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані.

 

3. Правове регулювання благодійних організацій, їх види.

Створення, реєстрація та діяльність благодійних організацій регулюються Конституцією УкраїниЗаконом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі - Закон), Цивільним кодексом УкраїниЗаконом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон про реєстрацію) та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно Закону благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених Законом та іншими законами України.

4. Перелік та вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації створення благодійних організацій

Відповідно до Закону про реєстрацію для державної реєстрації створення подаються наступні документи:

  • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 2);
  • рішення засновників (протокол, рішення засновника) про створення благодійного організації;
  • статут благодійної організації;
  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента (у разі наявності кінцевого бенефіціарного власника).

 

Форма заяви на реєстрацію благодійної організації – за посиланням: httpss://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/91/f462214n237.docx

 

Відповідно до частини 2 статті 14 Закону, установчий документ повинен містити:

1) найменування благодійної організації;

2) цілі та сфери благодійної діяльності;

3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;

7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного фонду має містити також:

1) умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду;

2) права та обов’язки учасників;

3) умови та порядок виключення учасників зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.

Законом про реєстрацію не передбачена вимога щодо нотаріального засвідчення справжності підпису засновника(ів) на статуті при проведенні державної реєстрації створення благодійної організації та інших документах.

Звертаємо увагу, що адміністративний збір за державну реєстрацію створення благодійних організацій не справляється.