Збільшити розмір шрифту Одесский форум

30.03.2022

Головна | Новини

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 щодо державної реєстрації в умовах воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року № 364  внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 209, яка відтепер має назву «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Зокрема постановою закріплено, що вимоги законодавства щодо обов’язку подання/підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документів, передбачених законом для подання/підтвердження таких відомостей, не застосовуються, крім випадків державної реєстрації:

  • банків, небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку);
  • юридичних осіб, засновником (учасником) та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є або буде внаслідок відповідних змін Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Відтепер в умовах воєнного стану існує можливість: отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) за зверненнями фізичних та юридичних осіб та отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - ДРРП), державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна:

  • відомості з ЄДР за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються виключно державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, а також нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого цією постановою. Доступ до ЄДР для надання відомостей з нього надається таким нотаріусам за їх зверненнями до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством. Постановою передбачено порядок припинення доступу нотаріуса до ЄДР технічним адміністратором цього Реєстру після виявлення ним факту вчинення таким нотаріусом інших технічних дій в ЄДР, не пов’язаних з наданням/отриманням відомостей з цього Реєстру;
  • доступ користувачів (крім нотаріусів) до ДРРП для отримання інформації з нього надається технічним адміністратором цього Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу ДРРП;
  • проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна, надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за зверненнями фізичних та юридичних осіб здійснюється нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не входить до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, та які відповідно до законодавства отримали доступ до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
  •  також державна реєстрація приватних обтяжень рухомого майна може проводитися адміністратором Державного реєстру обтяжень рухомого майна на підставі договору про надання сервісної послуги з опрацювання електронних заяв та/або сервісної послуги з опрацювання електронних заяв, поданих з використанням прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Постановою встановлено, що протягом дії воєнного стану:

1) припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в межах адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством юстиції;

2) в межах адміністративно-територіальних одиниць, що не включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку, доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, забезпечується з урахуванням зумовлених умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей);

3) у разі появи загрози несанкціонованого доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, зокрема внаслідок тимчасової окупації державою-агресором певної адміністративно-територіальної одиниці, адміністратор таких реєстрів невідкладно припиняє доступ користувачів до них в межах відповідної території, про що у дводенний строк інформує Міністерство юстиції.

З повним тестом Постанови можна ознайомитись за посиланням: httpsss://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-6-bereznya-2022-r-209-364