11.01.2020

Головна | Новини

Зміни у Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1150 внесено зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а також на предмет пересилання її за належністю Мін’юсту чи іншому територіальному органу.

Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови.

Рішення про відмову у задоволенні скарги у сфері державної реєстрації з підстави оформлення її без дотримання вимог, визначених законом, не позбавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.

Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації встановлено наявність підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган пересилає її не пізніше п’яти днів з дня реєстрації Мін’юсту чи іншому територіальному органу з використанням системи електронного документообігу.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, положення про які затверджуються Мін’юстом.

У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації відповідно до пункту 5 цього Порядку не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що оскаржуються.

Якщо під час розгляду Мін’юстом скарги у сфері державної реєстрації не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально.

Для розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально Мін’юст чи відповідний територіальний орган запрошує скаржника, державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіальний орган Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів.

Відсутність осіб, визначених абзацом першим цього пункту, під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально не є перешкодою для її розгляду.

Мін’юст чи відповідний територіальний орган своєчасно, але не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги у сфері державної реєстрації колегіально повідомляє особам, визначеним у пункті 10 цього Порядку, про час і місце засідання колегії шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту та додатково одним з таких способів:

1) телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел);

2) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі у сфері державної реєстрації, доданих до неї документах, повідомлено заінтересованою особою або встановлено з інших офіційних джерел).

Копії скарги у сфері державної реєстрації та доданих до неї документів надаються державному реєстратору, суб’єкту державної реєстрації, територіальному органу Мін’юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також іншим заінтересованим особам, зазначеним у скарзі у сфері державної реєстрації або встановленим відповідно до відомостей реєстрів (крім скаржника), в день розгляду Мін’юстом чи відповідним територіальним органом скарги у сфері державної реєстрації колегіально.

За відповідним клопотанням зазначених осіб, колегія відкладає розгляд скарги у сфері державної реєстрації на не більше ніж одну годину для забезпечення можливості ознайомлення таких осіб з відповідною скаргою та доданих до неї документів. Вказані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов’язково приймаються колегією до розгляду.

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мін’юстом чи відповідним територіальним органом рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні засвідчені в установленому законодавством порядку відповідні копії рішень Мін’юсту чи його територіального органу, копії висновків колегії (у разі розгляду скарг у сфері державної реєстрації колегіально) розміщуються на офіційному веб-сайті Мін’юсту чи відповідного територіального органу.

Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду. У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні Мін’юст не пізніше наступного робочого дня з дня надходження судового рішення забезпечує: повторний розгляд скарги у сфері державної реєстрації відповідно до цього Порядку (у разі скасування рішення про відмову в задоволенні скарги у сфері державної реєстрації); внесення відповідних відомостей до реєстрів відповідно до закону (у разі скасування рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації).

У разі виявлення під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації адміністративного правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 16611 та 16623 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Мін’юст чи відповідний територіальний орган складає протокол про адміністративне правопорушення.

При цьому державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання суб’єктом державної реєстрації, нотаріусом засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення Мін’юсту чи його територіального органу, зобов’язана прибути до Мін’юсту чи відповідного територіального органу для складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Порушення державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації встановленого строку є підставою для прийняття Мін’юстом рішення, передбаченого підпунктом “ґ” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та/або підпунктом “ґ” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, а саме: анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав.