Збільшити розмір шрифту

Нормативно-правова база з питань державної реєстрації актів цивільного стану

ID

Акт

Ссылка

1

Сімейний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

2

Цивільний кодекс України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3

Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" № 2398-VI від 01.07.2010 (набрав чинності з 27.07.2010)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2398-17

4

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" № 7-93 від 21.01.1993

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/7-93

5

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 N 3307/5)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00

6

Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0055-11

7

Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1168-2010-%D0%BF

8

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1380-10

9

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1025-2010-%D0%BF

10

Наказ Міністерства юстиції України від 11.04.2011 N 1076/5 "Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0474-11

11

Інструкція з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 26.11.2003 № 143/5

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1082-03

12

Інструкція про порядок обліку та використання коштів, отриманих за надання відділами реєстрації актів цивільного стану додаткових послуг правового і технічного характеру, та за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, не пов'язаних з вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v839_323-07

13

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_009

14

Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1740-2002-%D0%BF

15

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/915-2007-%D0%BF

16

Порядок передання відділами реєстрації актів цивільного стану органам праці та соціального захисту населення інформації про громадян, які померли, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України 18.05.2006 N 188/43/5

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0590-06/ed20081208

17

Гаагзька конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (підписана 05.10.1961)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_082

18

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0691-08

19

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1064 від 22.08.2007р.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1064-2007-%D0%BF

20

Типове положення про відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції України № 1079/5 від 11.04.2016 (зі змінами)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0536-16

 

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" № 3773-VI від 22.09.2011

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

21

Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України 05.12.2003 N 237/803/151/5

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1151-03

22

Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затверджена наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 N 113

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0535-02

23

Закон України "Про державний реєстр виборців" № 698-V від 22.02.2007

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/698-16

24

Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України (додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 29.02.2012 № 38)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0038359-12

25

Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції від 29.10.2012 № 1578/5

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1845-12

26

Закон України "Про адміністративні послуги" № 5203-VI від 06.09.2012 (набрав чинності з 07.10.2012)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/print1329893942189481

27

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" № 5492-VI від 20.11.2012 (набрав чинності з 06.12.2012)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

28

Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України, затверджений наказом МВС України від 13.04.2012 № 320

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1089-12

29

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади,Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1242

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF

30

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12

31

Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2012 № 1912/5 "Про затвердження зразка та опису печатки відділу державної реєстрації актів цивільного стану"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1912323-12

32

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 9 "Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я" (набрала чинності 15.01.2013 року)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/9-2013-%D0%BF

33

Наказ Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1949/5 "Про затвердження Переліку відділів державної реєстрації актів цивільного стану"

http://www.drsu.gov.ua/show/10289

34

Інструкція про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 № 169/5 (набрала чинності 15.02.2013)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0189-13

35

Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0878-04

36

Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-п

37

Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану,  метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджені наказом Міністерства юстиції України 30.12.2013 № 2804/5 (набрали чинності 14.01.2014)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2241-13

38

Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України 30.12.2013 № 2804/5 (набрав чинності 14.01.2014)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2242-13

39

Наказ Міністерства юстиції України від 03.06.2013  № 1057/5 "Про внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей актових записів цивільного стану, складених виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад в електронному вигляді"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0873-13/print1389887636315088

40

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" №1207-VІІ від 15.04.2014

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18

41

Наказ Міністерства юстиції України від 09.07.2015 №1187/5 "Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0812-15

42

Наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року №2268/5 "Про впорядкування відносин з проставлення апостиля та підготовки документів для їх консульської легалізації"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1419-15/page?text=%E2%E8%EF%E8%F1%EA

43

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5  "Про затвердження правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15