Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Нормативно - правова база, якою керується Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації

1. Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР;

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV;

3. Господарськй кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV;

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

5. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року №1952-IV;

6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-IV;

7. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року № 3425-XII;

8. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року № 393/96-ВР;

9. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ;

10. Закон України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI;

11. Закон Украхни «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VІІІ;

12. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-ІV;

13. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-ХІV;

14. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року  № 1127;

15. Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 року № 359/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 року за № 200/28330;

16. Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1128;

17.  Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141;

18. Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990;

19. Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 року № 71/5;

20. Наказ Міністерства юстиції України від 12.08.2016 року № 2473/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 року № 1127/29257;

21.Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, затверджений наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5

22. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року N 1242