Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Нормативно-правова база

ЗАКОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 

 

1. Закон України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

2. Закон України від 17.09.2008 №514-VI «Про акціонерні товариства»

3. Закон України від 19.09.1991 №1576-XII «Про господарські товариства»

4. Закон України від 06.02.2018 №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

5. Закон України від 23.04.1991 №987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»

6. Закон України від 29.11.2001 №2866-ІІІ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

7. Закон України від 19.06.2003 №973-IV «Про фермерське господарство»

8. Закон України від 10.07.2003 №1087-IV «Про кооперацію»

9. Закон України від 21.07.2020 №819-IX «Про сільськогосподарську кооперацію»

10. Закон України від 22.06.2000 №1835-ІІІ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

11. Закон України від 06.12.2019 №361-I«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»

2. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

3. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»

4. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 №784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 №1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

6. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

7. Наказ Міністерства юстиції України від 25.11.2016 №3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць»

8. Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2020 №1040/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців»

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

1. Закон України від  01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

2. Закон України від 06.10.1998 №161-XIV «Про оренду землі»

3. Закон України від 05.06.2003 №898-IV «Про іпотеку»

4. Закон України від 14.05.2015 №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

5. Закон України від 04.09.2008 №500-VI «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

 

ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353-р «Деякі питання посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів з реалізації арештованого майна»

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5. Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2016 №898/5 «Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України»

6. Наказ Міністерства юстиції України  від 21.11.2016 №3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, А  ТАКОЖ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №990 «Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1131 «Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 №1272 «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції»

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2015 №628-р «Деякі питання удосконалення системи ідентифікації особи і функціонування державних та єдиних реєстрів»

5. Наказ Міністерства юстиції України від 14.07.2004  №67/5 «Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України»

6. Наказ Міністерства юстиції України від 15.12.2015 №2586/5 «Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

7. Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2015 №2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора»

8. Наказ Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України»

9.  Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ»