Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Напрямки діяльності відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Основними завданнями відділу є: реалізація державної правової політики, державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

 

Функції відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

 

1. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до повноважень відділу, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення.

2. Здійснення контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації у спосіб і заходами, передбаченими чинним законодавством.

3. Забезпечення взаємодії з державними реєстраторами (громадянами України, які мають вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебувають у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріусами, державними виконавцями – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» (далі – Закон) та суб’єктами державної реєстрації прав (виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, районними державними адміністраціями)  відповідно до Закону.

4. Забезпечення взаємодії з суб’єктами державної реєстрації  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі по тексту – Закон 2).

5. Організація роботи з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів.

6. Надання необхідної методичної допомоги та координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань визначення форм та методів правового навчання у сфері державної реєстрації, участь у проведенні конференцій, семінарів та інших навчально-методичних заходах.

7.  Перевірка відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою виконання вимог Закону, Закону 2.

8. Взаємодія з підприємствами, установами, організаціями з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

9. Здійснення контролю (нагляду) за дотриманням законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, вжиття заходів для запобігання порушенням у цих сферах відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Здійснення роботи по забезпеченню проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади або інших державних органах, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, корпоративних прав.

11. Взаємодія з державними підприємствами Міністерства юстиції України.

12. Здійснення контролю за виконанням вимог законодавства стосовно своєчасності передачі документів у сфері державної реєстрації належному суб’єкту державної реєстрації, на якого покладено обов’язок по зберіганню реєстраційних справ відповідно до вимог чинного законодавства.

13. Забезпечення розгляду звернень, запитів та інших документів з напрямку роботи відділу.

14. Здійснення аналізу роботи відділу в межах повноважень та підготовка звітів про її результати.

15. Здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.