Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Зразки документів у сфері державної реєстрації громадських формувань

Форми заяв у сфері державної реєстрації громадських формувань (тисніть сюди)

З метою спрощення реєстраційної процедури, забезпечення зручного та інтуїтивного пошуку необхідної форми заяви, полегшення та прискорення процесу заповнення відповідних документів Міністерством юстиції України було затверджено нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації  (наказ Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737).

Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації, такі:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюються та в подальшому оновлюються виключно у разі наявності серед засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;

6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв’язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;

7) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем).

 

Форми реєстраційних заяв у сфері державної громадських формувань

Заява про державну реєстрацію створення стрктурного утворення політичної партії зі статусом юридичної особи (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію припинення організації профспілки  (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про громадське формування (зразок заповнення);

Заява про державну реєстрацію підтвердження  всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання (зразок заповнення).

 

Зразки документів для державної реєстраціЇ громадської організації зі статусом юридичної особи

статуту громадської організації (зразок 1) 

протокол установчих зборів засновників громадської організації та реєстр осіб, що брали участь в установчих зборах (зразок)

відомості про керівні органи громадської організації (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації  змін до відомостей про громадське формування (громадське об’єднання)

протокол загальних зборів громадської організації про зміни та реєстр осіб, що брали участь на загальних зборах (зразок 1)

відомості про керівні органи громадської організації у разі внесення змін (зразок)

титульна сторінка нової редакції статуту громадської організації (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи

протокол установчих зборів засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок)

реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок)

відомості про засновників громадської організації без статутусу юридичної особи (зразок)

відомості про особу, уповноважену представляти громадську організацію  без статусу юридичної особи (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації рішення про припинення  громадської організації 

протокол загальних зборів громадської організації з рішенням про припинення діяльності шляхом ліквідації (зразок)

 Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

 

Запит про надання надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для поставлення апостиля (форма)

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи — підприємця (форма)