Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Зразок заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

 

 

Начальнику Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)                                                _____________________

(Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації у межах Одеської області)

 

Заступнику начальника

Південного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції у

Миколаївській області Південного

міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)               

Роману ВОЗНЯКУ

(Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації у межах Миколаївської області)

 

Заступнику начальника

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

у Херсонській області Південного

міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)

Григорію ГАЛКОВСЬКОМУ                                              

(Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації у межах Херсонської області)

 

Заява

для державної реєстрації (перереєстрації) друкованого засобу масової інформації

 

 

1. засновник (співзасновники) видання:                                                   

1.1. пов’язана особа (особи):

2. вид видання:

3. назва видання:

4. мова/мови видання:

5. сфера розповсюдження:

6. програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість та категорія читачів:

7. періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

8. юридична адреса засновника (співзасновників) та його (їх) банківські реквізити:

9. місцезнаходження редакції:

10. статус видання:

11. вид видання за цільовим призначенням:

 

Додатки:

 

Засновник:                                                                                                                 П.І.П.

                                                                (підпис)

 

Примітки:

1 - якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта.

1.1 - якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи. Якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта.

2 - газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо;

3 – зазначається мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ. Назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою. Якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг. Якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

4 - одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

5 - місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; 

6 - їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо;

8 - банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності).

У разі якщо засновник-фізична особа не має банківських реквізитів, то відомості про відсутність банківських реквізитів зазначаються в заяві про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації;

10 - вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/;

11 - загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо.

 

У разі зміни виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) зобов'язаний (зобов'язані) повідомити реєструючий орган протягом одного місяця з дня, коли такі зміни відбулися.