Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Перелік нормативно-правових актів

1.     Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992  N 2782-XII

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12)

2.     Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації  затверджено наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року N 12/5

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-06 )

3.     Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002  N 608 Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF)

4.     Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997  N 1287 Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF)