Збільшити розмір шрифту Одесский форум

До відома засновників друкованих засобів масової інформації

Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»:

1.Контрольні примірники періодичних і таких, що  продовжуються, видань  відразу  після  надрукування безоплатно  надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому органу.

2. У  кожному  випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані:

     1) назва видання;

     2) засновник (співзасновники);

     3) прізвище та ініціали редактора (головного редактора);

     4) порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;

     4-1)  прізвище  та  ініціали  особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;

     5) індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;

     6) тираж;

     7) ціна або помітка "Безкоштовно";

     8) адреси редакції, видавця, друкарні;

     9)  серія,  номер  і  дата  видачі свідоцтва  про   державну реєстрацію;

     10) видавець (співвидавці).

 

Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється.