Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Реєстрація друкованих засобів масової інформації

Загальна інформація


До відома засновників друкованих засобів масової інформації


Перелік нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації


Зразок заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації


Перелік необхідних документів, які подаються заявником для державної реєстрації (перереєстрації) друкованого засобу масової інформації


Реквізити рахунків для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації


Перелік  платних адміністративних послуг, які надаються у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації


Строк розгляду заяв


Перелік зареєстрованих друкованих засобів масової інформації


Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг з державної реєстрації друкованих засобі масової інформації 


Методичні рекомендації щодо державної реєстрації друкованих засобів масової інформації