Законодавчі засади адаптації законодавства України до норм ЄС