Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Документи, що подаються заявником для державної реєстрації

1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (первинної, місцевої, обласної, регіональної професійної спілки, їх організацій та об’єднань, структурного утворення політичної партії, регіональної (місцевої) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки, місцевої, обласної організації роботодавців та їх об’єднань, громадської організації, громадської спілки):

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
 •  заява про обрання юридичною особою заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи
 •  реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадської організації, громадської спілки, структурного утворення політичної партії;
 • список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів первинної, місцевої, обласної, регіональної професійної спілки, їх організацій та об’єднань;
 • відомості про керівні органи (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 •  установчий документ - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 • документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи  (організація профспілки, структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи);
 •  у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (для громадської спілки);
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

 

2. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (первинної, місцевої, обласної, регіональної професійної спілки, їх організацій та об’єднань, структурного утворення політичної партії, регіональної (місцевої) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки, місцевої, обласної організації роботодавців та їх об’єднань, громадської організації, громадської спілки):

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 •  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 •  реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські організації, громадські спілки, структурні утворення політичної партії;
 •  відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 •  документ про сплату адміністративного збору
 • установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 •  разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (для громадської спілки);
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (для громадських об'єднань - у разі відсутості/зміни відомостей щодо КБВ);
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента (для громадських об'єднань - у разі відсутості/зміни відомостей щодо КБВ).

 

3. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи(первинної, місцевої, обласної, регіональної професійної спілки, їх організацій та об’єднань, структурного утворення політичної партії, регіональної (місцевої) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки, місцевої, обласної організації роботодавців та їх об’єднань, громадської організації, громадської спілки):

 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

 

4. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи.

1. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.

2. Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
 •  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 •  відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 •  відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського об’єднання з відміткою про її прийняття.

5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

 

5. Для державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи

1. Створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.

2. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

3. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

 

6. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання:

 • для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання подається заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу.
 • для відмови від всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу.

 

7.  Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

1. Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;
 •  копія статуту політичної партії;
 •  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів (конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції);
 •  документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.

2. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються:

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 • документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 • відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.

4. Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії.

 

8. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду.

1. Для державної реєстрації постійно діючого третейського суду подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;
 •  примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
 • установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);
 • список третейських суддів;
 • копія статуту засновника третейського суду.

2. Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду;
 • список третейських суддів у новій редакції - у разі внесення змін до складу третейських суддів;
 • копія статуту засновника третейського суду.

3. Для державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення.