Збільшити розмір шрифту Одесский форум

Нормативно-правові акти

 

І.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

«Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр»

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста

1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.

2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.

Частина друга, четверта статті 9; частина четверта статті 10; частина четверта статті 13, пункт 48 частини першої статті 26 Закону

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

 

 

ІІ. Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1150 (зі змінами)

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1150-98-%D0%BF