Збільшити розмір шрифту Одесский форум

До відома арбітражних керуючих

Згідно Наказу Міністерства юстиції України Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відомості до Єдиного реєстру підприємств вносяться арбітражними керуючими шляхом подання через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

Необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств відомості, визначені Переліком, наведеним у додатку до цього Положення, надходять до Єдиного реєстру підприємств шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу суду.

Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють виправлення/доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства на підставі відповідних документів забезпечують виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.»;