Збільшити розмір шрифту

Роз’яснення щодо порядку сплати держмита при державній реєстрації актів цивільного стану та надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану інформує:

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (надалі-Закон) відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх. Виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делеговано повноваження стосовно проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.

       За державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв`язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірі, визначеному законом, що передбачено частиною першою статті 20 Закону. Згідно із статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 за вчинення актів цивільного стану встановлено ставки державного мита в таких розмірах :

а) за реєстрацію шлюбу - 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,85 коп.;

б) за реєстрацію розірвання шлюбу : за взаємною згодою подружжя, - 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів яке не має неповнолітніх дітей - громадян, що становить 8 грн.50 коп.; з особами, визнаними у встанов- леному порядку безвісно відсут- - 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів німи або недієздатними громадян, що становить 0,51 коп.;

в) за реєстрацію зміни прізвища, - 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів імені та по батькові (крім зміни громадян, що становить 5 грн.10 коп.; у разі реєстрації шлюбу)

 г) за реєстрацію повторної зміни - 3 неоподаткованого мінімуму доходів прізвища, імені та по батькові, громадян, що становить 51 грн. 00 коп.; не пов`язаної з реєстрацією шлюбу

д) за видачу свідоцтва у зв`язку із - 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів зміною, доповненням, виправленням громадян, що становить 0,34 коп.; і поновленням актових записів цивільного стану

е) за повторну видачу свідоцтв - 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів про реєстрацію актів цивільного громадян, що становить 0,51 коп. стану

      Звертаємо Вашу увагу на те, що державна реєстрація смерті, народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження здійснюється безкоштовно.

Тому, у разі звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з питань державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені або внесення змін до актових записів, їх поновлення та анулювання, повторної видачі свідоцтва про державну реєстрації акту цивільного стану – Вам необхідно обов’язково сплатити державне мито у вищезазначених розмірах

       Від сплати державного мита звільняються :

- громадяни - за державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв`язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 - громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім`ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I і II груп.

       За державну реєстрацію актів цивільного стану, а також за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, державне мито сплачується до подання відповідної заяви.

       За видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв`язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану державне мито сплачується до подання відповідної заяви про внесення змін або поновлення актового запису цивільного стану.

       За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» установлено, що плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право :

- адміністрації закладів охорони здоров`я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;

- особи, що проживають за кордоном, стосовно яких реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;

- особи, що звернулися за видачею витягу про те, що реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

- особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв`язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання.

        Відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції від 27.12.2010 № 3335/5 (зі змінами) (надалі-Порядок). Згідно із частиною 6 Порядку надання платних послуг здійснюється на бажання та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначається прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком. Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов`язані попередити фізичну особу про вартість послуги та не допускати нав`язування платних послуг. Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати. Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банка.