20.11.2017

Головна | Анонси

Передплата офіційних видань Міністерства юстиції України на 2018 рік!

Періодичне видання «Офіційний вісник України» є єдиним повним офіційним виданням, в якому систематизовані акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України, Генеральної прокуратури України, а також Національного банку України, міністерства та інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України, якому ви безпосередньо підпорядковуєтесь.

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» є фаховим науково-практичним виданням, що висвітлює діяльність органів юстиції та публікує основні наукові результати дисертаційних досліджень у галузі права. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал включено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.

Вартість передплати у відділеннях УДППЗ «Укрпошти на 2018 рiк становить:

Бюлетень "Офіційний вісник України" (Журнальна форма, 2 рази на тиждень)
Передплатний індекс: 40433

Вартість: 1 місяць - 524,95 грн.; 3 місяці - 1574,85 грн; 6 місяців - 3149,70 грн; 12 місяців - 6299,40 грн.

Бюлетень "Офіційний вісник України" (Електронний варіант на CD диску, 1 раз на місяць)
Передплатний індекс: 48345

Вартість: 1 місяць - 269,56грн.; 3 місяці — 808,68грн.; 6 місяців — 1617,36грн.; 12 місяців - 3234,72 грн.

"Бюлетень Міністерства юстиції України" (Журнальна форма, 1 раз на місяць)
Передплатний індекс: 22670

Вартість:  1 місяць - 230,81грн.; 3 місяці - 692,43грн.; 6 місяців - 1384,86грн.; 12 місяців - 2769,72грн.

"Бюлетень Міністерства юстиції України" (електронний варіант на CD диску, 1 раз на місяць)
Передплатний індекс: 86654

Вартість:  1 місяць - 244,56грн.; 3 місяці - 733,68грн.; 6 місяців - 1467,36грн.; 12 місяців - 2934,72грн.