Зразки документів у сфері державної реєстрації громадських формувань

Форми заяв у сфері державної реєстрації громадських формувань

Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1924/5 від 15.06.2017, № 2824/5 від 29.08.2018), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630 та набрав чинності з 23 листопада 2016 року, затверджено форми заяв у сфері державної, реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Заяви заповнюються машинодруком або від руки друкованими літерами, друкуються з одного або двох боків аркуша. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються.

 

Форми реєстраційних заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Форма 1 — Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 3 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 4 — Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 5 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 6 — Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 7 — Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (зразок заповнення);

Форма 8 — Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (зразок заповнення);

Форма 9 — Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 16 — Заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (зразок заповнення);

Форма 17 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 18 — Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 19 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 20 — Заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (зразок заповнення);

Форма 21 — Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (зразок заповнення);

Форма 24 — Заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання (зразок заповнення).

 

Зразки документів для державної реєстраціЇ громадської організації зі статусом юридичної особи

статуту громадської організації (зразок 1) 

протокол установчих зборів засновників громадської організації та реєстр осіб, що брали участь в установчих зборах (зразок)

відомості про керівні органи громадської організації (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації  змін до відомостей про громадське формування (громадське об’єднання)

протокол загальних зборів громадської організації про зміни та реєстр осіб, що брали участь на загальних зборах (зразок 1), (зразок 2)

відомості про керівні органи громадської організації у разі внесення змін (зразок)

титульна сторінка нової редакції статуту громадської організації (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи

протокол установчих зборів засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок)

реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників громадської організації без статусу юридичної особи (зразок)

відомості про засновників громадської організації без статутусу юридичної особи (зразок)

відомості про особу, уповноважену представляти громадську організацію  без статусу юридичної особи (зразок)

 

Зразки документів для державної реєстрації рішення про припинення  громадської організації 

протокол загальних зборів громадської організації з рішенням про припинення діяльності шляхом ліквідації (зразок)

 Вищевказані зразки не є типовими документами. Зразки викладені для ознайомлення та з метою полегшення громадянам процесу підговки документів і не мають на меті нормативного закріплення документообігу громадських формувань

 

Запит про надання надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для поставлення апостиля (форма)

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи — підприємця (форма)