Як повернути кошти, які помилково або надміру зараховані до державного бюджету

 

     У зв’язку з чисельними зверненнями, які надходять до Головного територіального управління юстиції в Одеській області стосовно повернення коштів за державну реєстрацію нерухомості та бізнесу, які помилково або надміру зараховані до державного бюджету, інформуємо про наступне.

     Процедура повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів визначена Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (далі по тексту - Порядок).

     Відповідно до пункту 4 розділу 1 Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства, шляхом оформлення розрахункових документів.

     Згідно пункту 5 розділу 1 Порядку, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

     Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1019 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106» Міністерство юстиції України визначено органом, що контролює справляння надходжень бюджету, зокрема за наступними кодами бюджетної класифікації:

-    22010300- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

-    22012600- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-    22012700- плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

-      22012900- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією.

     Для повернення вказаних коштів, особі необхідно подати до Головного територіального управління в Одеській області:

-      заяву про повернення коштів з обов’язковим зазначенням: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; найменування платника (суб’єкта господарювання), код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

-      документ, який підтверджує перерахування коштів до державного бюджету за надання адміністративної послуги;

-      підтвердження суб’єкта надання послуг про те, що послуга на вказану суму за даним документом про підтвердження перерахування коштів не надавалась.

     Подання в довільній формі подається платником до органу Казначейства (за місцем зарахування платежу до бюджету) разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

     Окрему увагу звертаємо на те, що з 01.05.2016 територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припинили надання послуг з державної реєстрації нерухомості та бізнесу на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, тому, для отримання документа, що підтверджує ненадання адміністративної послуги, особі необхідно звернутись до відповідного суб’єкта державної реєстрації.