Розмір адміністративного збору у 2018 році

Адміністративний збір за надання відомостей з Єдиного державного реєстру  у 2018 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн

1.

За надання витягу у паперовій формі

У розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

90грн

2.

За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

У розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

120 грн

3.

За надання витягу в електронній формі

У розмірі 75% від 0,05 від прожиткового  мінімуму для працездатних осіб

 24 години

70 грн

4.

За надання відповідного документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі

У розмірі 75% від 0,07 від прожиткового  мінімуму для працездатних осіб

24 години

90 грн

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2018 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн

1.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

180 грн

2.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

1760 грн

3.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 2 прожиткових мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

3520 грн

4.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 5 прожиткових мінімуму для працездатних осіб

2 години

8810 грн

5.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

90 грн

6.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 0,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

880 грн

7.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 1 прожитковий мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

1760 грн

8.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 2,5  прожиткових мінімуму для працездатних осіб

2 години

4410 грн

9.

За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

У розмірі 0,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

90 грн

10.

За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій

У розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

180 грн

11.

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

У розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

70 грн

12.

За отримання інформації з Державного реєстру прав ( витяг в паперовій формі)

У розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

40 грн

13.

За отримання інформації з Державного реєстру прав ( витяг в електронній формі)

У розмірі 0,0125 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

20 грн

14.

За надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам ( під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав

У розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

70 грн

 

Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій щодо

 громадських формувань  у 2018 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Сума, грн

За виправлення технічної помилки , допущеної з вини заявника

1.

За державну реєстрацію політичної партії

140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

250 000 грн

У розмірі 30 % від 140 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

74 000 грн

2.

За державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

У розмірі 0,28 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

500 грн

У розмірі 30 % від 0,28 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

150 грн

3.

За державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки

У розмірі 0,14   від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

250 грн

У розмірі 30 %   від 0,14 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

70  грн

4.

За державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки

У розмірі 0,07  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

120 грн

У розмірі 30 % від 0,07   від  прожиткового мінімуму для працездатних осіб

40 грн

5.

За державну реєстрацію символіки політичної  партії, організації роботодавців, об'єднання організації роботодавців 

У розмірі 0,06  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

110 грн

У розмірі 30 % від 0,06   від  прожиткового мінімуму для працездатних осіб

30 грн

6.

За державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання чи благодійну організацію

У розмірі 0,1  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

180 грн

У розмірі 30 % від 0,1 від  прожиткового мінімуму для працездатних осіб

50 грн

 

  Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у 2018 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн

За виправлення технічної помилки , допущеної з вини заявника

1.

Зміни до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою

У розмірі 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

530 грн

У розмірі 30 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

160 грн

2.

Змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи -підприємця

У розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

180 грн

У розмірі 30 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

50 грн

3.

Зміни до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою на підставі поданих документів в електронній формі

У розмірі 0,75 % від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

400 грн

У розмірі 30 % від 75 %  від 0,3 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

120 грн

4.

Змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця на підставі поданих документів в електронній формі

У розмірі 0,75 % від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

130 грн

У розмірі 30 % від 75 %  від 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

40 грн