Розмір адміністративного збору у 2019 році

Адміністративний збір за надання відомостей з Єдиного державного реєстру  у 2019 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн

1.

За надання витягу у паперовій формі

У розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

100грн

2.

За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

У розмірі 0,07 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

24 години

130 грн

3.

За надання витягу в електронній формі

У розмірі 75% від 0,05 від прожиткового  мінімуму для працездатних осіб

 24 години

75 грн

4.

За надання відповідного документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі

У розмірі 75% від 0,07 від прожиткового  мінімуму для працездатних осіб

24 години

130 грн

 

 

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Строк державної реєстрації

Сума, грн

1.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

190 грн

2.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

1920 грн

3.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 2 прожиткових мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

3840 грн

4.

За державну реєстрацію права власності

У розмірі 5 прожиткових мінімуму для працездатних осіб

2 години

9610 грн

5.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 0,05 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 робочих днів

100 грн

6.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 0,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

960 грн

7.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 1 прожитковий мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

1920 грн

8.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

У розмірі 2,5  прожиткових мінімуму для працездатних осіб

2 години

4800 грн

9.

За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

У розмірі 0,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2 робочих дні

100 грн

10.

За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій

У розмірі 0,1 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

190 грн

11.

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

У розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

80 грн

12.

За отримання інформації з Державного реєстру прав ( витяг в паперовій формі)

У розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

50 грн

13.

За отримання інформації з Державного реєстру прав ( витяг в електронній формі)

У розмірі 0,0125 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1 робочий день

20 грн

14.

За надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам ( під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав

У розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

80 грн

 

Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій щодо

 громадських формувань  у 2019 році

 

 

Призначення платежу

Розмір адміністративного збору

Сума, грн

1.

За державну реєстрацію політичної партії

140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

268 940 грн

2.

За державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

У розмірі 0,28 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

540 грн

3.

За державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки

У розмірі 0,14   від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

270 грн

4.

За державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки

У розмірі 0,07  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

130 грн

5.

За державну реєстрацію символіки політичної  партії, організації роботодавців, об'єднання організації роботодавців 

У розмірі 0,06  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

120 грн

6.

За державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання чи благодійну організацію

У розмірі 0,1  від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

190 грн