Систематизація законодавства, правова робота та правова освіта