Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього регулюється Наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

 

Для фізичних осіб

 

Фізичні особи отримують відомості з Реєстру у вигляді інформаційної довідки. 

 

Прийом запитів для отримання інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюється відділом організаційної роботи, документування та контролю Головного територіального управління юстиції в Одеській області з понеділка по п'ятницю, окрім неробочих та святкових днів – з 09:00 до 18:00 понеділок - четвер,  п’ятниця –  з 09:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45, за адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького,34, каб. 101.

  Зразок та бланк запиту 

Видача довідок здійснюється сектором з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції в Одеській області з понеділка по п'ятницю, окрім неробочих та святкових днів – з 09:00 до 18:00 понеділок - четвер,  п’ятниця –  з 09:00 до 16:45, перерва з 13:00 до 13:45, за адресою: м. Одеса, вул. Б. Хмельницького,34, каб. 202, тел. (048) 705-44-63.

 

Інформаційна довідка з Реєстру надається Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області протягом п'яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов'язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації, а саме:


- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження.

 

Детальна інформація як отримати інформаціну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

 

Для юридичних осіб

 

Відомості з Єдиного державного реєстра осіб, які вчинили корупційні правопорушення про юридичних осіб Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області не надаються. Оскільки, ці відомості будуть вноситися та надаватися Національним агенством з питань запобігання корупції. Внесення Національним агентством  інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та надання відомостей з нього про юридичну особу здійснюватиметься Національним агентством після початку ведення ним цього реєстру.

 

За даними офійного веб-сайту Національного агентства ним наразі здійснюються заходи щодо початку ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів

 

Вищезазначені органи отримують відомості з Реєстру у вигляді витягу. 

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового  запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3):

державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (до запиту додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється);

правоохоронних органів - у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

прокурора - в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів

 

Керівникам  кадрових  служб державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій Одеської області, посадові особи яких є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1.8 Розділу І Положення  про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення Затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 11.01.2012  № 39/5

Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які вносять або вилучають відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, Головне територіальне управління юстиції в Одеській області як Реєстратор Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення: вносить або вилучає відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення.

Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є:

завірена в установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стягнення.

Кадрові служби державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, в день підписання наказу про накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов'язані передати Реєстратору електронну та завірену в установленому порядку паперову копію відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних правопорушень додаток 1 Положення).

Реєстратор вносить до Реєстру відомості в день отримання завіреної паперової копії наказу про накладання чи зняття дисциплінарного стягнення або наступного робочого дня.

Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне правопорушення, є:

наказ про скасування наказу про накладання дисциплінарного стягнення.

 

Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію