Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг з державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань

 

Перелік адміністративних послуг Головного територіального управління юстиції у Одеській області у сфері державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та статутів територіальних громад

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ

Громадським об'єднанням:

1.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

2.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

3.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

4.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

5.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

6.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

7.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

8.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

9.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

10.          ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

11.          ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

 

Організаціям роботодавців:

 

1.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

2.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

3.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

4.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

5.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

6.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

7.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

 

Професійним спілкам:

 

1.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

2.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

3.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

4.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

5.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації  внесення рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

6.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

7.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

 

Структурним утворенням політичних партій:

 

1.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

2.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

3.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

4.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офів за заявою заявника шляхом  звернення до фронт-офісів

5.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення рішення про припинення структурного утворення політичної партії за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

6.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

 

Творчим спілкам:

 

1.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

2.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

3.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

4.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

5.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

6.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

7.            ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів

 

Громадським формуванням:

 

 1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,                      фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань  у паперовій формі для проставлення апостиля

2.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

3.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  у паперовій формі для проставлення апостиля

4.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі документів, що  містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

5. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ громадського об'єднання

 

Організаціям роботодавців:

 

1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

3.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

4.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

5.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

6.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

7.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

8.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстрованідо 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

9.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

10.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

11.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців

12.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

13.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

14.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

 

Відокремленим підрозділам громадських об'єдань:

 

1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

2.      ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

3.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

4.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

5.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

6.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

 

Всеукраїнський сатус громадського об'єднання:

 

1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

2.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання

3.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  адміністративної послуги з державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання

4.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  адміністративної послуги з державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

 

Громадським об'єднанням

 

1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

2.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання

3.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

4.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення громадського об'єднання

5.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

6.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

7.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

8.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

9.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

10.  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

11.  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

12.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

13.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

15.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

16.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення громадського об'єднання

17.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

18.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

19.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації створення громадського об’єднання 

20.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*

21.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи*

22.  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

 

Третейським судам:

 

1.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації постійно діючого третейського суду

2.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

3.     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду

4.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*

5.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду

6.     ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА адміністративної послуги з державної реєстрації постійно діючого третейського суду*